8. Opłatek Maltański w Dworze Kombornia oraz spotkania na Ukrainie

Za nami ósmy z rzędu Opłatek Maltański w Dworze Kombornia i wyjątkowe spotkania opłatkowe na Ukrainie.

Wydarzenie Opłatka Maltańskiego dedykowane było dzieciom i młodzieży z domu dziecka, z rodzin zastępczych, z ośrodków wychowawczych, dzieciom z rodzin w trudnej sytuacji, Polonii z Energodaru (Ukraina), która częściowo została ewakuowana do Krosna oraz naszym rodakom na Ukrainie (Sambor, Mościska, Krasiłów i Borysław) którzy zmagają się z trudną życiową sytuacją.

Miejsca, w których odbyły się spotkania opłatkowe to: Dwór Kombornia, Parafia p.w. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Mościskach, Dom Polski w Samborze, Parafia p.w. Najświętszego Serca Jezusa w Krasiłowie. W Borysławiu oraz Krośnie (Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie) zostały rozdane paczki dla potrzebujących oraz niepełnosprawnych dzieci i młodzieży. 

W sumie w Opłatku Maltańskim w powyższych lokalizacjach wzięło udział 708 osób. 349 dorosłych oraz 359 dzieci. 

Organizacjami współpracującymi były: Dom Dziecka im. J. Korczaka w Długiem, Katolicka Placówka Wychowawcza "Nasz Dom" w Miejscu Piastowym, Klub Polonii w Energodarze (Ukraina - obecnie Krosno), Fundacja Slow Beskid, Fundacja Wielkie Serce dla Dzieci, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie, Dom Polonii w Samborze (UA), parafia Mościska (UA), Kulturalno-Oświatowe Centrum "Dorotti" Wspólnoty Polskiej (UA), klasztor Kapucynów w Krasiłowie (UA). 

Patronat honorowy nad wydarzeniem Opłatka Maltańskiego objęli Prezydent Związku Polskich Kawalerów Maltańskich - Pan Jacek Tarnowski oraz:
- w Dworze Kombornia J. Em. Ks. Arcybiskup Metropolita Przemyski Adam Szal,
- w Borysławiu, Mościskach i Samborze objął J. Em. Ks. Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki,
- w Krasiłowie objął J. Em. Ks. Biskup Leon Dubrawki.

Gospodarzem oraz koordynatorem Opłatka Maltańskiego był Ryszard Skotniczny. W spotkaniach uczestniczyli: ks. Proboszcz Andrzej Wydrzyński, ks. Biskup Stanisław Jamrozek, wychowawcy z placówki "Nasz Dom" w Miejscu Piastowym, wychowawcy Domu Dziecka w Długiem, opiekunowie Fundacji "Si-Gaja", rodziny zastępcze, Dariusz Sałata - komendant MSM Krosno wraz z wolontariuszami - SALART, Fundacja Slow Beskid - Małgorzata Hałkowska, proboszcz parafii p.w. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Mościskach - ks. Władysław Derunow, proboszcz parafii Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Samborze - ks. Andrzej Kurek, Dom Polski - Dyrektor Maria Ziembowicz, parafia p.w. Najświętszego Serca Jezusa w Krasiłowie - proboszcz ojciec Maciej Styburski, biskup Leon Dubrawski oraz wolontariusze Zakonu Maltańskiego: Ewa Zygar, Irek Gajlun

Dziękujemy wolontariuszom, sponsorom oraz darczyńcom, którzy włączyli się w tegoroczną akcję Opłatka Maltańskiego.
Poniżej fotorelacje z Opłatka Maltańskiego w poszczególnych lokalizacjach:

Dwór Kombornia 
Patronat honorowy nad wydarzeniem Opłatka Maltańskiego objęli Prezydent Związku Polskich Kawalerów Maltańskich - Pan Jacek Tarnowski oraz J. Em. Ks. Arcybiskup Metropolita Przemyski Adam Szal.
W spotkaniu uczestniczyli: ks. Biskup Stanisław Jamrozek, ks. Proboszcz Andrzej Wydrzyński, Rodziny Zastępcze, Dom Dziecka im. J. Korczaka w Długiem, Fundacja Si-Gaja, Katolicka Placówka Wychowawcza "Nasz Dom" w Miejscu Piastowym, Klub Polonii w Energodarze (Ukraina - obecnie Krosno), Fundacja Slow Beskid, Fundacja Wielkie Serce dla Dzieci.

Uczestniczyło: 175 osób + 120 paczek dla rodzin ukraińskich przekazanych przy pomocy  Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie

Mościska (UA)
Parafia Mościska. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Prezydent Związku Polskich Kawalerów Maltańskich - Pan Jacek Tarnowski oraz J. Em. Ks. Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki.
W spotkaniu uczestniczyło 116 osób.
Obecny był Proboszcz Parafii p.w. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Mościskach - ks. Władysław DerunowKrasiłów (UA)
Parafia p.w. Najświętszego Serca Jezusa w Krasiłowie. Patronat honorowy nad wydarzeniem Opłatka Maltańskiego objęli Prezydent Związku Polskich Kawalerów Maltańskich - Pan Jacek Tarnowski oraz J. Em. Ks. Biskup Leon Dubrawki.
W spotkaniu uczestniczyło 150 osób.
Obecny byli Proboszcz Ojciec Maciej Styburski oraz Biskup Leon Dubrawski.Sambor (UA)
Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Prezydent Związku Polskich Kawalerów Maltańskich - Pan Jacek Tarnowski oraz J. Em. Ks. Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki.
W spotkaniu uczestniczyło ponad 60 osób.
Obecny byli Proboszcz Parafii Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Samborze ks. Andrzej Kurek oraz Dyrektor Maria Ziembowicz z Domu Polskiego. Borysław (UA)
Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Prezydent Związku Polskich Kawalerów Maltańskich - Pan Jacek Tarnowski oraz J. Em. Ks. Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki.
Paczki przekazane zostały do 87 osób.
 

poniżej linki to relacji z mediów:

https://www.terazkrosno.pl/wiadomosci/17711-oplatek-maltanski-w-dworze-kombornia

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02G37Wa5Db8uVhEMFicBzg9vWoZZ1AjYBz4YWj7PxKfwVP1Th9QJJfzCj3U6xCjzarl&id=100001132261711&sfnsn=mo

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0RT4AgS37V9c1AX1LuEBqfhqt2iuCUoJy1R9EYSNk8PVGLWvRnP5m7GsZE7cX8Bdkl&id=100001132261711&sfnsn=mo

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0z7rJLigthUmWytK7KrgxQas1ng5BW7qtazaA2qgo8jx8EM614KKYjXwoUFMBe9Lnl&id=100001132261711&sfnsn=mo

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0ot5L2pCF9q8esqpjHq24fPguDVzGkjvVhUg7HUo1AQ5kEvxJZqYkYG9BgTcx3MJTl&id=100001132261711&sfnsn=mo