Rezerwat Prządki tworzy zespół wychodni skalnych. Wysokość niektórych skał osiąga ok. 20 m.

Rezerwat Prządki tworzy zespół wychodni skalnych. Wysokość niektórych skał osiąga ok. 20 m.

Zbudowane są one z gruboziarnistego piaskowca ciężkowickiego, który poddawany milionom lat czynników erozyjnych przybrał bardzo oryginalne kształty. Niektóre skały mają własne nazwy: Prządka -  Baba, Prządka – Matka, Herszt, Madej. Nazwa rezerwatu wywodzi się z legendy, która głosiła, że skały są dziewczętami zamienionymi w kamień, ukaranymi za przędzenie lnu w dni świąteczne. Rezerwat Przyrody jest położony w obrębie Czarnorzecko- Strzyżowskiego Parku krajobrazowego. Obszar rezerwatu podlegający ochronie wynosi 13,63 ha. Rezerwat Prządki jest jednym z punktów szlaku geologicznego Geo-Karpaty, który rozciąga się na terenie województwa Podkarpackiego i zachodniej Ukrainy.