Miejsce to owiane legendami od wieków nazywane jest „Wałami Królewskimi".

Karpacka Troja w Trzcinicy k. Jasła

Miejsce to owiane legendami od wieków nazywane jest „Wałami Królewskimi". Położone jest tuż nad płaskim dnem doliny rzeki Ropy . Wzgórze z grodziskiem o bardzo stromych zboczach, wznoszące się prawie 30 metrów ponad otaczające je z trzech stron doliny należy do najważniejszych zabytków archeologicznych w Polsce. Jest to obiekt o szczególnej wartości historycznej i kulturowej. Odkryto tu najstarsze osady obronne z dotąd znanych w Polsce i stwierdzono pierwsze ślady oddziaływania cywilizacji anatolijsko-bałkańskiej na tereny ziem polskich. Jest to też jedno z najstarszych i najlepiej zachowanych grodzisk słowiańskich zajmujące prawie 3,5 ha powierzchni. Wały obronne licząc od podstawy nasypów dochodzą jeszcze dzisiaj do 10 metrów wysokości.