Nieopodal Dworu znajdują się 2 obiekty z Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Nieopodal, bo zaledwie ok. 10-15 km od Dworu znajdują się 2 obiekty umieszczone na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO: Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Haczowie oraz Kościół Wszystkich Świętych w Bliznem.

Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Haczowie

Niespełna 10 minut od naszego dworu znajduje się Kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Haczowie – największa i najstarsza w Europie drewniana świątynia o konstrukcji zrębowej, z bogatym wystrojem malarskim i rzeźbiarskim.

Zbudowano ją z grubych belek bez użycia gwoździ i pokryto gontem. Pod względem konstrukcyjnym pozostał praktycznie niezmieniony. W XVII w. dobudowano do niego barokową wieżę.

Wnętrze kościoła zdobi polichromia, której najstarsze fragmenty pochodzą z poł. XV wieku. Z dawnego wyposażenia kościoła zachowały się: późnobarokowy ołtarz główny z gotycką rzeźbą Matki Boskiej z Dzieciątkiem z XVI wieku, cztery ołtarze rokokowe z drugiej połowy XVIII wieku. W XVII-wiecznym ołtarzu kaplicy bocznej znajduje się kopia gotyckiej Piety – słynącej łaskami figury Matki Boskiej bolesnej z około 1400 roku. Według legend, gotycka pieta „przyszła wodą” rzeki Wisłok (zapewne w czasie powodzi) i zatrzymała się pod starym drewnianym haczowskim kościołem. Mieszkańcy umieścili figurkę w nowej świątyni, a w zamian za to otrzymali Boską opiekę.

W 2003 kościół został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, a 13.09 2006 znalazł się na monetach 2 i 20-złotowych wyemitowanych przez Narodowy Bank Polski.

Kościół Wszystkich Świętych w Bliznem

Kościół z zabudowaniem plebeńskim powstał prawdopodobnie w XV - XVI w. Kryty gontem. W środku bezcenne polichromie (liberpauperum) z w. XVI - XVIII. W bocznym ołtarzu figura Matki Bożej Łaski Pełnej z drzewa lipowego ok. 1500 r./szkoła W. Stwosza/. Ambona renesansowa. Świątynię odwiedził ks. kard. Karol Wojtyła. Kościół w posiadaniu rzymsko-katolickim.