Rezerwacja

Szanowni Państwo, pragniemy Was poinformować, że nasz hotel pozostaje otwarty i cały czas przyjmujemy rezerwacje.

Działamy zgodnie z aktualnymi rozporządzeniami rządu oraz przestrzegamy obowiązujących  zaleceń sanitarnych.

Procedury bezpieczeństwa zastosowane w związku z wirusem COVID-19 w Dworze Kombornia obowiązujące od 18 maja 2020r.

Do 17.12.2021 zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń,

nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861, z późn. zm.1)

dla hotelu, restauracji, oraz basenu obowiązuje limit obłożenia 50% plus osóby niezaszczepione; Sauny, konferencje - 1 osoba na 15m2 plus osob zaszczepione


 

Szanowni Goście,

W trosce o Was, wprowadziliśmy specjalne zasady bezpieczeństwa w celu dodatkowego zwiększenie bezpieczeństwa dla gości, pracowników i dostawców hotelu i  restauracji  wprowadziliśmy specjalne zasady bezpieczeństwa w Dwór Kombornia Hotel &SPA****, Dwór Kombornia- Folwark***, Restauracji Magnolia,  Restauracji Ogrodowej oraz ChocoWine SPA  i Centrum rehabilitacji Kombornia.

Prosimy o zapoznanie się z naszymi procedurami bezpieczeństwa w związku z wirusem COVID-19

Procedury bezpieczeństwa zastosowane w związku z wirusem COVID-19 w Dworze Kombornia obowiązujące od 18 maja 2020r.

W trosce o naszych Gości Dwór Kombornia Hotel &SPA**** **** oraz Dwór Kombornia- Folwark***
i Restauracji Magnolia oraz Restauracji Ogrodowej w celu dodatkowego zwiększenie bezpieczeństwa dla Gości, pracowników i dostawców hotelu i restauracji wprowadziliśmy specjalne zasady bezpieczeństwa:
1. Na terenie hotelu umieszczone są dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk dla gości (przy wejściach na teren obiektu, w obszarze recepcji, przy wejściu punktów gastronomicznych oraz przy wyjściu z toalet).
2. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszone zostały instrukcje dot. mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcji prawidłowej dezynfekcji rąk.
3. Należy przestrzegać wymaganego dystansu przestrzennego 1,5 m.
4. Przygotowane jest pomieszczenie dla ewentualnej izolacji osoby z podejrzeniem choroby.
5. Numer telefonu do stacji sanitarno-epidemiologicznej w Krośnie 13 43 219 42 lub 13 43 219 45 oraz po 15.00: 606 251 637.  Numer telefonu do służb medycznych 999 i 112
6. Należy przestrzegać wymaganego dystansu przestrzennego między personelem a gośćmi gośćmi - minimum 1,5 m oraz ograniczać do minimum czasu przebywania na recepcji.
7. Przy stanowisku recepcji może przebywać tylko 1 Gość
8. Tam gdzie jest to praktyczne i bezpieczne zmodyfikowaliśmy zadania i procesy w celu zwiększenia fizycznych odległości między pracownikami, a gdzie to możliwe, wykorzystujemy do komunikacji telefony.
9. Zachęcamy Gości do rozliczeń bezgotówkowych.
10. Do odwołania zakazu wynikającego ze stosownego rozporządzenia obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania w hotelu osób nie zakwaterowanych.
11. Na bieżąco są dezynfekowane ogólne toalety, blat recepcyjny, klamki, poręcze, uchwyty, telefony, klawiatury komputerów oraz inne przyciski i często dotykane powierzchnie.
12. Precyzyjnie dozowane są profesjonalne środki myjące.
13. Po każdym gościu, oprócz rutynowego sprzątnięcia pokoju i łazienki oraz gruntownego wywietrzenia pomieszczenia, dokonywane jest ozonowanie.
14. Personel jest wyposażony zgodnie z wytycznymi w środki ochrony indywidualnej ( rękawiczki jednorazowe, środki do dezynfekcji rąk, maseczki lub przyłbice) i przestrzega zaleconych zasad bezpieczeństwa, higieny i dobrych praktyk higienicznych.
15. Pościel i ręczniki prane są w temp. min 60º C z dodatkiem detergentu.
16. Systematycznie wietrzone bądź ozonowane są wszystkie pomieszczenia hotelu
17. Dezynfekujemy sprzęt hotelowy udostępniany gościom (rowery, kijki do nordic walking) po każdym użyciu.
18. W związku z zagrożeniem wirusem COVID – 19 część usług hotelu zostało zawieszonych lub ograniczonych, (m.in. dostarczanie bagaży do pokoi, sprzątanie pokoi podczas pobytu Gości w pokojach, prasa), a wyposażenie pokoi zostało częściowo ograniczone.
19. Wymiana ręczników odbywa się w recepcji.
20. Recepcja w pełnym zakresie działa w godzinach od 7 do 21, w pozostałym czasie prosimy o kontakt telefoniczny na numer wewnętrzny 500 lub 609 433 603
21. Zasady dla części gastronomicznej:

 1. Restauracje obsługują gości w reżimie sanitarnym,
 2. Śniadania wydawane są w godzinach 7 - 10, Restauracja wydaje posiłki 14-21, Bar obsługuje 11-21
 3. Na stolikach nie ma obrusów i codziennego nakrycia, blaty są dezynfekowane po każdym gościu, między stolikami zachowany jest dystans co najmniej 2 metrów. Nie organizujemy posiłków w formie bufetów.
 4. Dyscyplinę utrzymania 2-metrowej odległości pomiędzy osobami stojącymi w kolejce, utrzymujemy poprzez zastosowanie stojących znaków
 5. Wprowadziliśmy obowiązkową dezynfekcję rąk przez klientów przy wejściu na teren lokalu.
 6. Udostępniliśmy dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk dla gości w obszarze sali jadalnej (przy punktach składania zamówień/kasowych) oraz przy wyjściu z toalet.
 7. Stosujemy w łazienkach papier do wycierania rąk.
 8. Odległość między blatami stolików (od ich brzegów) wynosi min. 1,5 m,
 9. Wyznaczyliśmy bezpieczną strefę na zewnątrz dla gości oczekujących na wejście.
 10. Doprowadzamy gości do konkretnego wolnego stolika.
 11. Noszenie osłon ust i nosa oraz rękawiczek w przypadku gości lokalu gastronomicznego zajmujących miejsca siedzące i w trakcie konsumpcji nie jest wymagane.
 12. Wymagana jest każdorazowa dezynfekcja stolika po zakończeniu obsługi gości lokalu gastronomicznego przy danym stoliku. Po zakończonej dezynfekcji stolik powinien zostać oznaczony napisem: „zdezynfekowano”.
 13. Dezynfekujemy powierzchnie wspólne, z którymi stykali się klienci (z wyłączeniem podłogi) minimum co 15 minut.
 14. Stosujemy wietrzenie pomieszczeń restauracyjnych.
 15. Wyłączyliśmy z użycia przestrzenie samoobsługowe, w tym bufety oraz dozowniki do samodzielnego nalewania napojów.
 16. Posiłki serwowane na miejscu przynosimy na tacach, które myjemy i dezynfekujemy każdorazowo po użyciu.
 17. Posiłki serwowane na wynos wydajemy bezkontaktowo, na ladzie w jednorazowych opakowaniach gastronomicznych,
 18. Usunęliśmy dodatki (cukier, przyprawy, sztućce, wazoniki, serwetniki) z obszaru sali jadalnej
 19. Cukier i przyprawy wydajemy w monoporcjach, bezpośrednio do zamówienia
 20. Restauracja i bar hotelu obsługuje także na wynos, room service za dopłatą
 21. Obsługa restauracji nosi maseczki lub przyłbice oraz rękawiczki lub każdorazowo dezynfekuje ręce po wykonanej usłudze.

28. Zasady dla usług kosmetycznnych
Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i klientów gabinetu
1) Organizacja stanowisk pracy dokonywana jest z uwzględnieniem wymaganego dystansu między pracownikami (zalecane co najmniej 1,5 m).
2) Dokonana została reorganizacja gabinetu, uwzględniająca możliwość dystansowania społecznego i rozdzielenia stanowisk, zwłaszcza we wszystkich częściach wspólnych. Dystans ten może być zmniejszony wtedy, gdy wymaga tego realizacja usługi i stosowane są inne środki ochrony indywidualnej.
3) Umieszczone zostały w pomieszczeniach płyny do dezynfekcji w celu odkażenia każdej dotykanej powierzchni co najmniej 2-3 razy w ciągu dnia pracy i na koniec każdej zmiany.
4) Rozłożenie w czasie zostały zaplanowane wizyty, aby zmniejszyć liczbę osób przebywających w gabinecie w tym samym czasie. W gabinecie może przebywać tylko tylu Gości, ile jest stanowisk do ich obsługi.
5) Organizacja trybu pracy dokonywana jest z uwzględnieniem systemu zmianowego i rotacyjnego, tak aby nie dochodziło do mieszania się pracowników pracujących na danej zmianie. Dopuszczalna jest praca tego samego zespołu przez cały dzień.
6) Usługi świadczone są wyłącznie w gabinecie.
7) Wprowadziliśmy obowiązkowy pomiar i rejestrowanie temperatury ciała pracowników za pomocą termometru bezdotykowego przed rozpoczęciem pracy ( za zgodą pracowników).
8) Za zgodą pracowników, codziennie przeprowadzany jest wywiad, w szczególności o braku wstępowania objawów chorobowych u pracownika/osoby świadczącej usługi oraz o braku kontaktu z osobą, która miała widoczne objawy chorobowe lub była narażona na kontakt z osobą zakażoną.
9) W miarę możliwości w dniu poprzedzającym planowaną wizytę personel kontaktuje się z Gościem w celu potwierdzenia wizyty i potwierdzenia dobrego stanu zdrowia, pozwalającego na odbycie zabiegu.
10) Gość zostaje poinformowany o tym, że nie może przyjść na umówioną wizytę jeśli:
a. występują u niego objawy wskazujące na chorobę zakaźną,
b. jest w trakcie odbywania obowiązkowej izolacji lub kwarantanny,
c. zamieszkuje z osobą, która jest poddana obowiązkowej izolacji lub kwarantannie,
d. w ciągu tygodnia miał kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zachorowanie lub skierowaną do izolacji.
11) Wytyczne dla pracowników:
a. Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem.
b. Używać środków ochrony indywidualnej adekwatnych do wykonywanego zabiegu, w tym:
i. odzieży ochronnej (np., fartuch jednorazowy lub tekstylny prany w temperaturze min. 60oC z dodatkiem detergentu);
ii. maseczki ochronnej, a w razie konieczności także przyłbic lub gogli lub zastępczo innych rozwiązań spełniających funkcję ochrony oczu;
iii. rękawiczek jednorazowych – obowiązkowe noszenie rękawiczek przy wykonywaniu usługi (rękawiczki zmieniane każdorazowo po wykonaniu usługi).
c. Jeżeli wymaga tego specyfika wykonywanego zabiegu, można zrezygnować z części powyższych elementów, postępując przy tym zgodnie z praktyką bezpiecznego wykonywania zabiegu.
d. Regularnie, często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem, (zaleca się, aby instrukcję mycia rąk powiesić przy umywalce), dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
e. Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.
f. Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
g. Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych jak słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł czy biurka oraz sprzętu, który wykorzystywany jest podczas zabiegu.
h. Regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się Goście, np. klamki, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.
i. Unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka możliwość.
j. Nie używać telefonów komórkowych w trakcie wykonywania usługi. Poprosić, aby Gość także ich nie używał.
k. Dotykać wyłącznie przedmiotów niezbędnych do wykonania zabiegu w gabinecie zabiegowym w trakcie wykonywania usługi.
12) Wytyczne dla Gości:
a. Nosić osłonę nosa i ust oraz rękawice ochronne (jeśli jest to możliwe, ze względu na rodzaj wykonywanego zabiegu).
b. Nie używać telefonów komórkowych w trakcie wykonywania usługi.
c. Gość przychodzi na zabieg bez osób towarzyszących.
13) Gość w zależności od rodzaju wykonywanego zabiegu powinien:
a. zdezynfekować ręce i/lub założyć rękawiczki jednorazowe,
b. nosić środek ochrony zasłaniający usta i nos lub zastępczo inne rozwiązanie spełniające jego funkcję, jeżeli specyfika zabiegu na to pozwala.
14) Poinformujemy Gościa o zaleceniu posiadania własnych środków ochronnych.
15) Umożliwiamy Gościowi zakup maski w salonie.
16) Opcjonalnie w zależności od rodzaju wykonywanego zabiegu gabinet zapewnia:
a. peniuar jednorazowy lub zastępczo inne rozwiązanie spełniające jego funkcję,
b. bieliznę jednorazową,
c. śliniak/podkład jednorazowy do gromadzenia odpadów niemających kontaktu z krwią.
29. Zasady dla usług rehabilitacji
Procedury na czas przed wykonaniem usługi:
1. Przed wykonaniem usługi przeprowadzimy wywiad telefoniczny którego celem jest ustalenie występowania u danej osoby objawów choroby lub ryzyka narażenia na chorobę
2. Brak jest możliwości uczestniczenia w zabiegach osób towarzyszących, poza uzasadnionymi przypadkami (np. osoby nieletnie, niepełnosprawne), decyzję podejmuje fizjoterapeuta. Osoba towarzysząca będzie zabezpieczona analogicznie jak pacjent.
3. Grafik pracy pracowników oraz grafik przyjęć pacjentów jest układany tak, aby nie doprowadzić do gromadzenia się pacjentów w poczekalni oraz w miarę możliwości unikać mieszania się pracowników w przypadku pracy zmianowej.
4. Ograniczamy poruszanie się pacjentów po gabinecie, aby zminimalizować możliwość kontaktów.
5. Strefa odpoczynku po zabiegach jest wyłączona z użytkowania.
6. Gość przy wejściu do gabinetu jest zobowiązany do dezynfekcji rak oraz założenia rękawiczek ochronnych.
7. Gość używa maseczek zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8. Gość przychodzi na zabiegi wyłącznie z niezbędnymi przedmiotami.
9. Opiekun małoletniego używa maseczek zgodnie z obowiązującymi przepisami i utrzymuje bezpieczny dystans w trakcie trwania zabiegów.
Procedury w trakcie wykonywania usługi:
1. W stosunku do Gości:
o Obowiązkowe jest noszenie maseczek.
o Zakaz używania telefonów komórkowych w trakcie zabiegów.
2. Związane z warunkami pracy
o W celu zapewnienia bezpiecznych odległości pomiędzy osobami przebywającymi w salonie, na jedną osobę przypada przynajmniej 15 m2 (nie wliczając osoby świadczącej usługę).
3. W stosunku do pracowników gabinetu
o Obowiązkowe jest noszenie maseczek medycznych bądź przyłbic
o Rekomendowane jest noszenie rękawiczek jednorazowych.
Procedury wykonywane po wizycie:
1. Po wykonaniu usługi następuje dezynfekcja stanowiska (wszystkich przedmiotów z którymi Gość miał kontakt w trakcie zabiegu – w tym leżanka, przybory i przyrządy do ćwiczeń, ewentualne elementy urządzeń zabiegowych).
2. Od zakończenia dezynfekcji musi minąć rekomendowany przez producenta preparatu dezynfekcyjnego czas, zanim następny Gość zostanie obsłużony na tym samym stanowisku. Rekomenduje się wywietrzenia pomieszczenia przed przyjęciem następnego pacjenta.
Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem u pracownika/obsługi
1. Obowiązek zapoznania personelu gabinetu odnośnie wprowadzonego protokołu związanego z wirusem COVID 19 (przekazanie najważniejszych wytycznych i obowiązków w tym zakresie).
2. Pracownicy i obsługa gabinetu powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować o możliwości zakażenia koronawirusem.
3. Zalecamy pracownikom bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
4. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem jest On niezwłocznie odsuwany od pracy i odsyłany transportem indywidualnym do domu. W takim przypadku wstrzymane jest przyjmowanie Gości oraz powiadamiana jest powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna. Pracownicy zobowiązaniu są stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń, w tym stosowanie się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
5. Pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób.
6. Po ustaleniu obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzane jest rutynowe sprzątanie, zgodnie z procedurami oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

30. Zasady korzystania ze Strefy Wellness

Zasady korzystania ze Strefy Wellness
. Realizujemy wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego, w związku z tym obowiązują ograniczenia i określone wymogi.
Najnowsze informacje związane z działaniem Strefy Wellness znajdziecie Państwo zawsze na naszej stronie internetowej.
Informacji związanych ze Strefą Wellness: basenem, sauną, grotą solną, udzielamy tylko pod dedykowanym numerem telefonu:
(+48) 13 425 12 54.
1.Godziny otwarcia basenu i saun suchych dostępne są  w zakładce wellness - link:
2. Nie udzielamy telefonicznie oraz mailowo informacji o aktualnym obłożeniu miejsc.
3. Nie jest dostępna możliwość rezerwacji miejsc poprzez telefon czy maila.
4. Niezbędne jest zachowanie dystansu 1,5-metrowej odległości pomiędzy osobami stojącymi w kolejce oraz w otoczeniu pływalni, tj. szatni, przebieralni, toalet, natrysków, brodzika i utrzymaniu minimalnej odległości od innych osób wynoszącej 1,5 m, także podczas pływania w basenie.
5. Obiekt jest wyposażony w dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk przy wejściu, w przebieralni, przy umywalce w toalecie oraz w pomieszczeniu w natryskami.
6. Użytkownicy przy wejściu na teren obiektu są zobowiązani do dezynfekcji rąk.
7. W przypadku jacuzzi, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu społecznego zaleca się – korzystanie pojedynczo lub w kilka osób, które na co dzień mieszkają się sobą.
8. Zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie:
- prowadzimy dezynfekcję bransoletek i kluczy (do szafek) po każdym użytkowniku,
- zamieściliśmy czytelną informację przy wejściu do obiektu o zakazie korzystania z pływalni osób z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji, przede wszystkim dróg oddechowych,
- zgodnie z wytycznymi sanepidu:
- nie działają sauny parowe,
- w poczekalniach usunięte zostały krzesła i ławki.

Używamy plików cookies

W tej witrynie stosujemy pliki cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, analiz, statystyk, reklamy. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies i podobnych technologii. Więcej w „Informacja o plikach cookies” w Polityce Prywatności. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Czytaj więcej…

Zrozumiałem